Procma AB
Samuelsdalsvägen 4
791 61 FALUN
Tel: 070-420 32 03
info@procma.se

Vi är ledande
i vår bransch!

Systembeskrivning


Tvätt av roterbilar med automatisk tvättrobot alternativt med grovskölj. Betongpumpar tvättas med spolslang.

Tvättrester från betongtillverkningsblandaren tas in i anläggningen med hjälp av roterbil i samband med tvätt av roterbil.

Tvättresterna separeras i fraktioner där sand, grus och metallfibrer hanteras för sig och cementslam, vatten och plastfibrer hanteras för sig. Sand och grus kan separeras i de antal fraktioner som önskas med önskad delning mellan fraktionerna.

Homogenhållning av slamvatten sker batchvis för att neutralisera den aktiva cementen.

Slamvatten kan användas vid betongtillverkning och vid tvätt av roterbilar.

Vid sedimentering av cementslam lagras det klara vattnet för senare användning. Det sedimenterade vattnet kan användas både till betongtillverkning och tvätt av bilar.

Som alternativ till homogenhållning kan cementslammet gå direkt till sedimentering.

Referensanläggningar

2021 Skanska, Slagsta
Flytt av anläggningen från Kungenskurva till Slagsta. Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin.
 
2018 Lujabetong , Kungsängen

Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin.


Film på anläggningen.
2017 Skanska , Kungenskurva

Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin.


2017 Lujabetong , Vallentuna

Anläggningen består av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin.


2006 – 2019 Skanska, Järva

Anläggningen bestod av tvättlans för roterbilar, återvinningsmaskin, sedimenteringscontainers och vattenmagasin.