Vi är ledande
i vår bransch!

Avancerade tekniska lösningar för att uppnå ett Hållbart Samhälle och minska Ert företags koldioxidavtryck, genom återanvändning och återvinning av naturtillgångar.

Våra lösningar är speciellt framtagna för betongindustri och ballastindustri. Men de fungerar även i andra branscher/tillämpningar där återvinning av material, tvätt av utrustning och tvätt av material står i fokus.

2023-04-20 Senaste nytt
Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till Starka AB i Kristianstad.

Anläggningen tar emot betongrester från produktionen och separerar ballasten och vattnet från cementslammet. Ballast och processvatten kan återanvändas i tillerkningen av nya produkter. Cementslammet hanteras som en biprodukt eller avfall.

I anläggningen finns maskiner för att tvätta ur ballasten ur mjuk betong, sedimenteringscontainers för effektiv hantering av cementslammet och avskiljning av vattnet samt tank för lagring av processvattnet.