Procma AB
Samuelsdalsvägen 4
791 61 FALUN
Tel: 070-420 32 03
info@procma.se

Vi är ledande
i vår bransch!

Verksamhet

PROCMA har ambitionen att hjälpa verksamheter inom industrin att uppnå hållbarhetsmål och minska företagens koldioxidavtryck, samtidigt som företagens kostnader minskar, lönsamheten i verksamheten ökar och samtidigt bidra till minskad miljöpåverkan genom återvinning och återanvändning av naturtillgångar.

Vi levererar effektiva och hållbara lösningar, med kundens affär i focus. De unika tekniska systemen är våra redskap för en optimal miljöanpassad anläggning.

Våra avancerade tekniska lösningar minskar eller tar bort utsläpp av olika föroreningar som kan finnas i det material som processas för att eliminera utsläpp till vatten, luft och mark. Det gör att naturens resurser kan återanvändas, mindre mängder avfall transporteras till deponi, mindre med transporter för företaget och CO2 - utsläppen minskar.

Historia

Procma startades 2014 med inriktningen att ta fram processer och maskiner för återvinning och återbruk av material och naturens resurser.

Grunden för verksamheten hämtades från Erik Svedbergs tidigare engagemang med Falu process-system och deras anläggningar för tvätt av ballast samt tvätt av trumman på betongbilar och återvinning av det material som tvättas ur betongbilarnas trumma.

Uppförandekod

För oss på PROCMA är ett hållbart samhälle lika viktigt som kvalitet och miljö. Därför arbetar vi med hållbarhet i enlighet med de 10 principerna i FN’s Global Compact.

Procmas uppförandekod

Samarbetspartners