Procma AB
Samuelsdalsvägen 4
791 61 FALUN
Tel: 070-420 32 03
info@procma.se

Vi är ledande
i vår bransch!

Systembeskrivning


Tvätt av utrustning med spolslang.

Tvättrester från betongtillverkningsblandaren matas direkt in i återvinningsmaskinen.

Tvättresterna separeras i fraktioner där sand, grus och metallfibrer hanteras för sig och cementslam, vatten och plastfibrer hanteras för sig. Sand och grus kan separeras i de antal fraktioner som önskas med önskad delning mellan fraktionerna.

Homogenhållning av slamvatten sker batchvis för att neutralisera den aktiva cementen.

Slamvatten kan användas vid betongtillverkning.

Vid sedimentering av cementslam lagras det klara vattnet för senare användning. Det sedimenterade vattnet kan användas både till betongtillverkning och tvätt av utrustning.

Som alternativ till homogenhållning kan cementslammet gå direkt till sedimentering.

Tillbaka

Referensanläggningar

2022 Starka, Kristianstad

Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till Starka AB i Kristianstad.

Anläggningen tar emot betongrester från produktionen och separerar ballasten och vattnet från cementslammet. Ballast och processvatten kan återanvändas i tillerkningen av nya produkter. Cementslammet hanteras som en biprodukt eller avfall.

I anläggningen finns maskiner för att tvätta ur ballasten ur mjuk betong, sedimenteringscontainers för effektiv hantering av cementslammet och avskiljning av vattnet samt tank för lagring av processvattnet.

2022 UBAB, Ulricehamn

Procma har under hösten 2022 installerat en tvätt- och återvinningsanläggning till UBAB, Ulricehamns Betong AB.

Det som är unikt för den här anläggningen är att det är Procmas första anläggning som är byggd som ett cirkulärt kretslopp utan att generera avfall för deponi. Cementslam, som är en vanlig biprodukt/avfall, homogenhålles i omrörartankar och återförs in i tillverkningen av ny betong varvid inget avfall genereras. Övriga rester från betongtillverkningen hanteras på olika sätt och genererar antingen alternativa betongprodukter eller tvättad ballast.

I anläggningen finns maskiner för att tvätta ur ballasten ur mjuk betong, omröartankar för homogenhållning av slamvatten, utrustning för densitetsmätning av slamvattnet innan det återförs till betongtillverkningen.

2020 Contiga, Norrtälje

System med Återvinningsmaskin och materialtransportörer kompletterar befintligt system för återbruk av slamvatten


2020 Dala Cement, Björbo

System med Återvinningsmaskin, sedminteringscontainer och processvattentank för återvinning av sand och grus samt cirkulation av tvättvatten/processvatten.